files/product/1372/thumb/120x120/12-11-2018/sonboss-luxe-interior-flat-finish--son-phu-noi-that-mo_zUqnxW5d.png

Sơn phủ nội thất mờ_ Màu trắng-18l

 

Sơn phủ nội thất mờ. Độ che phủ cao. Màng sơn mịn, màu sắc phong phú. 

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK