BAN QUẢN LÝ HỮU TIỀN

KS.Nguyễn Văn Tiền

Tổng Giám Đốc

KS.ĐÀO ĐỨC MÃNH

Trưởng Phòng Xây Dựng

KTS.ĐÀO ĐỨC NAM

Trưởng Phòng Thiết Kế

KS.LÊ VIẾT HIỆU

Trưởng Nhà Máy Sản Xuất

KT.VÕ THỊ TUYẾT TRINH

Trưởng Phòng Kế Toán

BAN QUẢN LÝ HỮU TIỀN

KS.Đào Đức Mãnh

Trưởng phòng Xây Dựng

KS.Lê Viết Hiệu

Trưởng Nhà Máy Sản Xuất

KTS.Đào Đức Nam

Trưởng phòng Thiết Kế

KT.Võ Tuyết Trinh

Trưởng phòng Kế Toán

KS.Nguyễn Văn Tiền

Tổng Giám Đốc

HỆ THỐNG THƯƠNG HIỆU

CẨM NANG XÂY NHÀ

XEM THÊM CẨM NANG XÂY NHÀ

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP - ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC